maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Forvaltningsplanen > Rådgivende utvalg >  Referater fra møter i det rådgivende utvalget

Referater fra møter i det rådgivende utvalget

Her finner du referater fra møter i det rådgivende utvalget for forvaltning av Maridalen landskapsvernområde. Der referater mangler, vil dere i stedet finne innkallingen til møtet. "Forvaltningsmyndigheten oppnevner et rådgivende utvalg. Det rådgivende utvalget skal gi råd om planlegging og gjennomføring av skjøtseltiltak og i saker av prinsippiell betydning for forvaltningen av verneområdet." § IX Forskrift om vern av Maridalen landskapsvernområde.


dot