maridalensvenner.no

Hjem > Slåttemyra >  Nittedal kommunes miljøpris 2004

Nittedal kommunes miljøpris 2004

Nittedal kommunes miljøpris 2004 ble tildelt Tor Øystein Olsen for arbeidet med å restaurere og formidle natur- og kulturverdiene på Slåttemyra. Prisen ble delt ut på kommunestyremøte i Nittedal 28. februar, og det blir en markering på orkideturen til Slåttemyra 26. juni 2005. Les Nittedal kommunes begrunnelse for miljøprisen her.

Fra orkideturen 2004© Harald Gjerde (2004)
Fra orkideturen 2004. Foto: © Harald Gjerde (2004)

Nittedal kommune begrunner pristildelingen slik:

"Tor Øystein Olsen har gjennom flere år nedlagt en stor innsats for å restaurere Slåttemyra. Slåttemyra ble fredet som naturreservat i 1981, men det ble ikke laget noen skjøtselsplan i forbindelse med fredningen. Midt på 1990-tallet var gjengroingen kommet så langt at myra var i ferd med å bli avfredet. Olsen tok da et initiativet for å redde myra. Han fikk utarbeidet en skjøtselsplan, og det praktiske - og store og møysommelige - arbeidet med å rydde myra fra den store gjengroingen av kratt og skog som etterhvert var blitt ganske grov, startet opp. Olsen planla arbeidet, og har hele tiden ledet det i praksis. Store mengder kratt ble ryddet og trær er tatt ut, og myra fremstår i dag slik den var da den opphørte som slåttemyr tidlig på 1950-tallet, med en usedvanlig rik vegetasjon, ikke minst av orkideer.

Olsen understreker alltid at det å sette Slåttemyra i stand igjen ikke er noe enmannsarbeid. Han viser bestandig til at uten gode hjelpere i Nittedal og Maridalen hadde han ikke klart å få gjort arbeidet. En meget viktig medspiller er hans sponsor som årlig setter av et betydelig beløp slik at Tor Øystein kan bruke arbeidstid på "restaurerings"-arbeidet.

Omvisning; Foto: © Harald Gjerde (2004)
Tor Øystein Olsen forteller om arbeidet på Slåttemyra på orkideturen 2004. Foto: © Harald Gjerde (2004)

I en miljøvernprissammenheng må en også nevne hans formidlingsevner. Hans filosofi på dette området er at folk må informeres, forklares og gis sjanse til å forstå hvorfor vi skal ta vare på spesielle naturområder som f.eks. Slåttemyra. Og den beste måten å forklare på er å gi den enkelte en mulighet til å oppleve myra, aller helst når orkideene står i full flor i månedsskiftet juni/juli. Interessen for Orkidéturene som han har arrangert årlig de siste fire-fem årene, øker fra år til år. I år var det mer enn 120 deltakere til stede. Tor Øysteins formidlingsevne og -glede har gitt mange en fin opplevelse og ikke minst forståelse for hvorfor naturvern – og dermed miljøvern – er så viktig."

Skilt-miljøpris-2005.jpg

Les omtale av Nittedal kommunes miljøpris 2004 i Varingen

Les omtale av prisutdelingen i Varingen her

Les mer om arbeidet på Slåttemyra ved å trykke på knappen nedenfor:

  application/octet-streamSlåttemyra

dot