maridalensvenner.no

Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2020 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2020
AVLYST pga. koronaviruset! Onsdag 25. mars kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2020

Årsmøtet er avlyst pga. koronaviruset!

AVLYST pga. koronavirus:

Innkalling til årsmøte 2020

Tid: Onsdag 25. mars kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen hilser årsmøtet

Ola Elvestuen. Foto: Klima- og miljødepartementet
Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet.

II. Stein Erik Kirkebøen: Hytteliv

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

III. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2021
8. Valg

IV. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot