Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Media

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt >  Martinhytta ved Vaggestein
Fra årsskrift Maridalens Venner 1991

Martinhytta ved Vaggestein

Les Einar Linderud sin beskrivelse av Martinhytta, Kroken i Maridalen.

Martinhytta: Tegning: Frances Dodman
Martinhytta i Kroken, ved Vaggestein. Tegning: Frances Dodman

Tranmæl-hytta står det om i boken om Maridalen fra Grøndahl 1989, med det riktige navnet er Martinhytta. Den har navn etter den store taler og agitator, redaktør av Arbeiderbladet fra 1921 til 1949, Martin Tranmæl.

Da Tranmæl fylte 70 år i 1949, vedtok Arbeiderpartiet, Landsorganisasjonen og Arbeiderbladet å forære ham en ny hytte til erstatning for den gamle tømmerhytta han hadde på Sollerudskogen i Bærum, der kleivene begynte å bli anstrengende for den aldrende friluftsmannen.

Hytta ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen og det var meningen at den skulle ligge ved Lillevand. Men det satte naboene seg i mot. Det ble lett etter ny tomt – i Sørkedalen, på Voksenåsen, og ved Hammeren blant annet. Endelig i 1952 gikk det i orden med en bygslet tomt på tre mål i skogkanten nordøst for Øvre Vaggestein gård i Maridalen.

Hytta ble reist på forvinteren i 1952 og sto ferdig til overlevering i januar 1953. Om de hadde tatt Martin Tranmæl med på råd ville nok hytta blitt langt mer beskjeden og enkel. Men med partisekretær Haakon Lie, advokat Jens Chr. Hauge og Werna Gerhardsen som drivkrefter ble hytta overlevert fullt ferdig og møblert. De som på innvielsesdagen representerte giverne var formannen i LO, Konrad Nordahl, formannen i Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen, redaktør i Arbeiderbladet, Olav Larsen – og Jens Chr. Hauge som hadde ansvaret for det juridiske.

Men Martin var litt fortvilet, han kunne jo ikke eie to hytter! Ganske raskt overførte han gamlehytta til dem han bodde hos: Søsterdatter med familie. Den nye hytta overførte han til en stiftelse; "Martinhytta i Kroken i Maridalen" som skulle eie hytta når han selv falt bort. Og han var meget lykkelig da han en dag kunne si: "I går hadde jeg to hytter – nå har jeg ingen." Men i dokumentene het det at "han disponerer hytta så lenge han lever". Han ble 88 år gammel. Han hadde så stor glede av hytta helt til sitt siste leveår – 1968.

Han samlet rundt seg eldre og yngre turvenner i helgene og i ferietiden. Ofte hadde han besøk av partiforeninger og grupper som AUFs sentralstyre, LO-sekretariatet og andre.

Som en av dem som fulgte ham på adskillige turer gjennom flere årtier (fra 1934) fikk jeg ansvaret for vedlikehold og vedforsyning. Og da det led mot slutten og jeg daglig besøkte ham for å lese avisene høyt (han mistet etter hvert synet), sa han ofte: "Du får ta vare på hytta!" Og det har jeg gjort – til denne dag. Og etter hvert er det foreninger på besøk, spesielt i vårsesongen. Omkring 1985 overtok Oslo Arbeiderparti retten til å disponere hytta.

Red. anm.: Einar Linderud døde i august 1998. Oslo Arbeiderparti og Maridalens Venner undertegnet samme år en avtale om leie av Martinhytta for foreningen.


Les Oskar Solenes artikkel om Martin Tranmæl og friluftsliv fra 2007.

Les om opprettelsen av Stiftelsen "Martinhytta i Kroken i Maridalen".

Stiftelsen Martinhytta 1953.jpg
Utdrag fra Det Norske Arbeiderparti, beretning 1953.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349