maridalensvenner.no

Hjem >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2018
Torsdag 5. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2018

Innkalling til årsmøte 2018

Tid: Torsdag 5. april kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen hilser årsmøtet

Ola Elvestuen. Foto: Klima- og miljødepartementet
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet.

II. Stein Erik Kirkebøen: Hammeren. Kull, vann og banka jern.

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

III. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2019
8. Valg

IV. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot