maridalensvenner.no

Hjem > Jordbrukspolitikk >  Tåkefyrste inn fra Høyre
BT 11. januar 2014

Tåkefyrste inn fra Høyre

Av Svenn Arne Lie

Når politikken ikke forankres i kunnskap, bærer det ut i tåkeheimen. Denne gangen er det Ove Trellvik fra Høyre som er tåkefyrste (BT 03.01) Stortingsrepresentanten avslører at han mangler grunnleggende kunnskap om sammenhengen mellom matproduksjon, arealer og sjølforsyning. Trellvik argumenterer skråsikkert for at vi kan sikre både lønnsomhet og norsk mattrygghet med økt import av fôrkorn til verdensmarkedspris. At økt matproduksjon basert på arealer i utlandet, ikke er sjølforsyning, blir en uvesentlig detalj for tåkefyrsten fra Høyre. Trellvik bruker tall og påstander om sammenhenger i landbrukspolitikken som ikke er riktige. Han mener vi har for mange små og urasjonelle bruk i Norge, men vet ikke at det er de største brukene i landet er mest avhengig av tilskudd. Til tross for at nordmenn bruker kun 10 prosent av inntekta si på mat, gjentar Trellvik at matprisene i Norge må ned. Jordbrukspolitikken setter politiske formål med matproduksjonen. Da må vi kunnskap om sammenhenger slik at politiske løsninger kan utmeisles i tråd med de formålene som matproduksjonen skal ivareta. Verre er det ikke.


dot