maridalensvenner.no

Hjem > Skar leir >  Skar, bygda i byen. Framtidens byer

Skar, bygda i byen. Framtidens byer

Skar leir, og for den saks skyld hele Maridalen, kan lanseres som arena for et pilotprosjekt der man demonstrerer hvorledes dalen og den fraflyttede leiren utvikles av kommune/bydel, befolkning og næringsliv ved bruk av innovative, bærekraftige løsninger. Målet er å demonstrere et samfunn som kan leve utmerket i en karbonfri framtid.

17. juni 2008 skrev Staten, ved fire departementer, en samarbeidsavtale med kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og de 13 største byene i Norge om å fremme en klimavennlig utvikling i byene. Avtalen er et resultat av klimaforliket på Stortinget der målet er å redusere CO2-utslipp med 15–17 millioner tonn innen 2020. Dette skal skje på områdene

  • Arealplanlegging og transport
  • Stasjonær energi
  • Forbruk og avfall
  • Klimatilpasninger

Avtalen presiserer nødvendigheten av å få oppslutning om dette arbeidet fra befolkningen og næringslivet. I februar i år mottok Oslo kommune en rapport som viste at de første medlemmene av Birkebeinerlaugets Bedriftsutviklings (BBUs) ”Nettverk for miljø og samfunnsansvar” (12 bedrifter og næringsorganisasjoner) er beredt til å bidra. Hvordan dette best skal skje, og på hvilke premisser, er nå under utredning. Mest sannsynlig vil det skje gjennom etablering av kreative løsninger i pilotprosjekter.


dot