maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap >  Verdier i kulturlandskapet
Les Anders Bryns artikkel:

Verdier i kulturlandskapet

Det norske kulturlandskapet er i rask endring. Årlig legges ned over 3000 bruk. Dette har store konsekvenser for verdiene i kulturlandskapet. Skal kulturlandskapets verdier debatteres, må det tenkes helhetlig.
Artikkel av Anders Bryn, biolog ved Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS).

dot