maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Vestby i Neskroken

Vestby i Neskroken

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Vestby
Vestby i Neskroken Tegning: Tom Stensaker

Vestby heter plassen som ligger nordvest for Brenners. Denne husmannsplassen under Nes er sannsynligvis fra midten på 1800-tallet, og stua har også her treromsplan med stue, kjøkken og kammers akkurat som på Bakken og Brenners. Et gammelt stabbur står også på Vestby. Husmannen på Vestby hadde også arbeidsplikt på Sander dengang Nes og Sander hørte til Nordmarksgodset.

Tillegg av Sheldon Reinholdt, fra årsskrift Maridalens Venner 1986.

Vestby

ligger nordvest for Brenners, og vi ser denne plassen straks vi har gått tilbake og forbi husene på Brenners. Det går en egen stikkvei dit bort. Selv om de fire sydligste plassene i Neskroken er omtrent like store, ser denne på avstand litt mer beskjeden ut. Men kommer du nærmere eller ser den fra vest, er den like stor og trivelig innbydende som de andre. Mens teglverket ble drevet, var en av pliktene til oppsitteren her å kjøre leire til verket. Ifølge Bakken ble det gravd ut leire flere steder i området, hull som siden er fylt igjen. Vestby har også et gammelt stabbur som gir tunet karakter og miljø.


dot