maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Vårnhus i Neskroken

Vårnhus i Neskroken

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Vårnhus
Vårnhus Tegning: Tom Stensaker

Nordby og Vårnhus er de to nordligste husmannsplassene i Neskroken og er Maridalens virkelige perle. Maken til idyll skal man lete lenge etter. Vi tar veien nordover fra Sittpå. Veien går noen hundre meter gjennom skog slik at vi føler oss langt utenfor allfarvei når vi kommer til Nordby og Vårnhus, oppe ved Dausjøen. Rundt de to plassene ligger pene grønne jorder.

Avstanden mellom Nordby og Vårnhus er ikke mer enn 40—50 meter, med Nordby mot vest og Vårnhus mot øst. På begge steder finner vi en låvebygning og en stuebygning. Stuebygningene er fra midten av 1800-tallet og vel verd å titte nærmere på.

Stuebygningen på Vårnhus er av samme typen som på Nordby, men mer forandret. Her har ytterveggene nytt panel uten vannbrett, og et vindu er utvidet. Her er også bislag på gavlen, men på østgavlen. Hva kommer navnet Vårnhus av? En populær forklaring er at våren kommer så tidlig her oppe. Kanskje er denne forklaringen riktig, kanskje ikke. Men det er nesten ubeskrivelig vakkert om våren her oppe ved de to plassene syd for Dausjøen.

Tillegg av Sheldon Reinholdt, fra årsskrift Maridalens Venner 1986.

Vårnhus

Vårnhus ligger øst for veien (til høyre) og både stue og uthusbygning bærer preg av nylig å være godt vedlikeholdt. Å komme hit er som å komme til en annen verden. Vakkert og avsondret på alle måter. Her bor yngre mennesker som også med pietet har fått modernisert og møblert inne.

Et fjøs i tegl forteller at leverandøren ikke lå langt vekk.

Hva kommer navnet Vårnhus av? En populær forklaring er at våren kommer så tidlig her oppe. Neppe riktig, men en blir i alle fall varm om hjertet av skjønnheten – hele året. Har det noen virkning?

Både Vårnhus og Nordby, som ligger bare ca. 50 m mot vest, hadde mindre jordvei enn de fire plassene vi har besøkt før på turen, og det medførte at det bare ble fôr til to kyr.

Levemåten ble ellers som på de andre plassene. Man arbeidet i skogen.


dot