Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Media

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Kallerud

Kallerud

Kallerud
Kallerud Tegning: Tom Stensaker

Kallerud ligger nord for Kirkeby-gårdene og kloss ved den gamle Greveveien. Sannsynligvis ble Kallerud skilt ut som husmannsplass under Kirkeby en gang på 1800-tallet. Stua på Kallerud er gammel, men den er senere påbygget og modernisert. Opprinnelig var det bakerovn i stua her. Låven på Kallerud er fra omkring 1950.

Navnet Kallerud vet vi ikke opprinnelsen av. Kanskje bodde det en gang en som het Karl eller Kalle her? I biskop Eysteins jordebok fra år 1400 er det under prestegården i Maridalen nevnt en plass ved navn Rudstaden, som vi ellers ikke vet noen ting om. Kan Kallerud ligge på den gamle Rudstadens grunn?


dot


 

 

Oversikt over arrangementer:

AVLYST pga. koronaviruset! Onsdag 25. mars kl. 19.00 i Maridalen Velhus:
Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2020

:
Årbok Maridalens Venner 2020

:
Digitalisert kart over Maridalen

:
Maridalsspillet
Maridalsspillet 2007. Foto: Dag Ødegård
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349