maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > GĂ„rder > Oversikt >  Haugermosan

Haugermosan

Kilde: Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Haugermosan
Haugermosan Tegning: Tom Stensaker

Tett ved Skredderstua tar en gårdsvei nordover til en liten gård. Det er Haugermosen eller «Måsan» som folk her oppe kaller den. Gården er som navnet antyder utskilt fra Hauger gård en gang på 1800-tallet. Hvorvidt det før dette lå en plass her er uvisst. Gården har siden 1920-tallet vært i kommunal eie og blitt drevet av forpaktere. I dag er Haugermosen temmelig amputert idet låvebygningen er revet og jordene tilplantet. I det over 100 år gamle våningshuset bor fremdeles folk. Fra Haugermosen og nordover går den myrstrekningen gården har navn etter. Her danner det seg ofte råkald tåke og frostrøyk om vinteren og Maridalens uoffisielle kulderekord er satt nettopp på «Måsan», med hele 33 kuldegrader.


dot