maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > GĂ„rder > Oversikt >  Halset

Halset

Kilde: Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Halset
Halset Tegning: Tom Stensaker

Halset ligger i nederste kanten av parkeringsplassen på Skar. Gården ble skilt ut fra Skar midt på 1800-tallet. Den gamle hovedbygningen, som er oppført omkring 1860, er den eneste bygning som står igen på Halset i dag. Eldre turgjengere vil huske hvordan Maridalsveien tidligere snodde seg rundt låven på Halset. På grunn av nødvendige utvidelser av parkeringsplassen ble låven revet av kommunen på 1960-tallet. Deretter ble gårdens jordvei betydelig redusert ved at Maridalsveien ble lagt i en ny trasé tvers over jordene ned mot Vaggesteinsbrua. Mye av jordveien ble dessuten tilplantet. Halset ser i dag mer ut som en villa enn som en bondegård.

Parkeringsplassen som turgjengerne i dag bruker ble opprinnelig ikke anlagt som parkeringsplass. Det var eierne på Halset som omkring 1925 begynte med sandtak her. Tidligere var det lange, slake jorder hvor barna sto på ski om vinteren. Det er ikke få tonn med sand som i årenes løp er tatt ut her.

Tillegg av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Gården Halset ved Skar ble skilt ut fra Skar gård på midten av 1800-tallet. I dag er det bare den gamle hovedbygningen fra 1860 som står igjen, men tidligere var det både låve, uthus og drengestue på gården. Det meste av jordveien på gården er gått med til vei, parkeringsplass, grustak og tilplanting. Det var eieren Jørgen Sand som omkring 1925 begynte med sandtak her, og det er betydelige mengder sand som i årenes løp er tatt ut. I dag er det turfolket som drar nytte av parkeringsplassen i det gamle sandtaket.

Tidligere var det også kafévirksomhet på Halset, der turfolket kunne kjøpe seg noe å spise og drikke. Halset eies i dag av Oslo kommune, og stedet er bolig for Friluftsetatens ansatte.


dot