maridalensvenner.no

Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Granum gård

Granum gård

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Granum
Granum Tegning: Tom Stensaker

Nedre Vaggestein var også i samme slekt i mange generasjoner etter delingen i 1825, og den er fremdeles det i dag. Hovedbygningen på gården idag er gammel, men de andre bygningene er fra etter 1915. I 1915 skulle tre brødre dele Nedre Vaggestein og de bygget seg hver sin gård, nemlig Granum lengst i sør mot Sandermosveien, Bjørnstad lenger nord, og naturligvis Nedre Vaggestein. Alle disse tre gårdene er ennå i dag privateide og i samme slekt. På Granum og Bjørnstad ble det bygget nye bygninger i 1915 og på Nedre Vaggestein ble bygningene modernisert.

Nesten all den skog som en gang hørte til Vaggestein er nå gått tapt. En eier i forrige århundre kom i økonomiske vansker og måtte selge det meste for å redde seg. Derfor hører det ikke så mye skog til de tre nederste private Vaggestein-gårdene i dag.


dot