Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Media

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Slåttemark >  Fargerik blomstring i Maridalen

Fargerik blomstring i Maridalen

De nyrestaurerte engene i Maridalen står i august i fargerik seinsommerprakt. Blåknapp, rødknapp, gullris, gulmaure, firkantperikum, skjermsveve, knoppurt og timian preger engene i blått, gult og lilla, og det er et yrende og summende insektliv. I midten av august begynner vi å slå engene, slik at de blir enda vakrere neste år...

Løvenga i august 2004 Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Fra løvenga i august 2004: Enga er frodig og er preget av skjermsveve, gullris, timian, knoppurt, blåknapp og firkantperikum. Styvingstrærne er grønne og flotte i sitt andre spiringsår. (Hevdete løvenger blir høstet i to etasjer: Enga blir slått hvert år, mens styvingstrærne blir høstet hvert femte år.) Den tette granskogen i bakgrunnen, var for 40 år siden åpen beitemark for Øvre Kirkeby gård (Langhagan). Foto: Tor Øystein Olsen

Bjørkelunden i august Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Fra Bjørkelund med magereng i august 2004. Gullris og blåknapp veksler i gult og blått. Blomstrende solblom er på hell. Foto: Tor Øystein Olsen

Solblom Foto: Tor Øystein Olsen 010804
Rødlistearten solblom lyste opp Bjørkelunden i juli, i august er den på hell. Vi ser også velduftende gulaks og start blomstring av gullris. Foto: Tor Øystein Olsen

 

Les mer om kulturmark og restaurering av slåttemark ved å trykke på knappene nedenfor.

  application/octet-streamKulturmark
application/octet-streamSlåttemark

dot


 

 

Oversikt over arrangementer:

Kirkeruinene 2. pinsedag, 10. juni kl. 11.15:
Pinse i Maridalen 2019
Pinse i Maridalen 2006. Foto: Tor Øystein Olsen
Søndag 30. juni kl. 12.00:
Orkidétur til Slåttemyra, Nittedal 2019
"Fløyelsmarihånd" Foto: Arild Andresen 2003
:
Maridalsspillet
Maridalsspillet 2007. Foto: Dag Ødegård
:
Årbok Maridalens Venner 2019

:
Digitalisert kart over Maridalen

dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349